Udnytter din virksomhed sit fulde potentiale?
Mange virksomheder udnytter under 50 procent af de tilgængelige ressourcer. Coco giver indsigt, der gør dig i stand til at omsætte det uudnyttede potentiale i virksomheden til vækst.
Læs mere om, hvordan Coco kan hjælpe med at vitalisere din virksomhed.

Torte-geschlossen_cut

Virksomheder har tre drivkræfter, den strukturelle, den innovative og den kollektive. I cirklen til venstre er drivkræfterne jævnt fordelt, og de er fuldt udnyttet.  Hvordan udnytter din virksomhed sine drivkræfter?

Torte-geschlossen_cut

I den robuste virksomhed er visionen fundament for alle medarbejderes inspiration og motivation i det daglige arbejde.

groen

Den kollektive drivkraft drejer sig om mening og fællesskab. Den er karakteriseret af empati og social bevidsthed, forsigtig tænkning, og en høj grad af samhørighed og fællesskab.

roed

Den innovative drivkraft er her-og-nu orienteret. Det drejer sig om ambition, målrettethed, beslutsomhed, vedholdenhed og innovation.

blaa

Den strukturelle drivkraft er fremtidsorienteret og drejer sig om strategier og planlægning, systematik, metoder, analyser, kontrol og pligtopfyldenhed.